• Dożynki

  W trakcie Dożynek oferujemy:

  • oprawa mszy św.
  • korowód dożynkowy
  • obrzęd dożynkowy ( zwyczaje rozpoczęcia- powrozowe , snopek itp., ośpiewanie i otańczenie wieńca oraz wręczanie ,, pępka”, otańczenie i ośpiewanie chleba, dzielenie chleba, sypanie ziarnem , pieśń rolników, życzenia itd.)
  • występ po obrzędzie

  Czas prezentacji, ilość osób oraz warianty zmian do uzgodnienia.

  Dawnym zwyczajem żniwa rozpoczynano w sobotę lub środę, jako że te dni uważano za szczęśliwe do sprzątania zboża. Ranek poświęcony był odpoczynkowi lub przygotowaniom sprzętu do koszenia,. Żniwa rozpoczynano po południu i w dni pogodne trwały one do późnych godzin wieczornych. Ludzie przywiązywali wielkie znaczenie do zżęcia pierwszych kłosów, ponieważ miały one mieć moc leczniczą. Pierwsze kłosy ścinał gospodarz albo najstarszy żniwiarz.