• Dziedzictwo kulturowe

    W ramach programu „Dziedzictwo kulturowe w Regionie”, mającego na celu propagowanie i upowszechnianie tradycji narodowych, obrzędów i zwyczajów ludowych, tańców i pieśni oraz szeroko rozumianego folkloru (rękodzielnictwo, kuchnia i produkty regionalne). Mamy bogate 34-letnie doświadczenie w dziedzinie promowania polskiej kultury w kraju i poza jego granicami. Nasza kadra to wysoko wykwalifikowani specjaliści. Zapewne gościliśmy w Państwa placówkach oświatowych za pośrednictwem Wielkopolskiego Biura Koncertowego. Państwa dzieci były naszymi widzami w Muzeum Narodowym Rolnictwa w Szreniawie przy realizacji programów z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Ponadto współpracujemy w dziedzinie edukacji kulturalnej z wieloma domami i ośrodkami kulturalnymi na terenie całej Wielkopolski oraz ze szkołami.