• EFCO

  2012 rok

  W dniach 19-26 sierpnia 2012 roku Towarzystwo Poligrodzianie przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu unijnego  „Młodzież w działaniu” zrealizowało projekt pt. “Building the Europe of the Future Together”. Pod tym hasłem przewodnim zebrała się w gościnnych murach Politechniki Poznańskiej młodzież z trzech europejskich państw: Irlandii, która reprezentowała stanowisko „starego kraju” w UE, Polski zajmującej stanowisko „młodego państwa”, oraz Turcji wyrażającej opinie mieszkańców kraju, który jest kandydatem do wejścia w skład UE.  Celem spotkań była wymiana poglądów i wypracowanie wspólnej wizji na temat aktualnych problemów stojących przed europejską młodzieżą.

  W ciągu tygodnia grupa sześćdziesięciu chłopców i dziewcząt spotykała się podczas seminariów, otwartych dyskusji  oraz imprez integracyjnych.  Zostały szczegółowo  poruszone poważne tematy m.in. problemy ksenofobii, mniejszości narodowych, migracji, bezrobocia i perspektyw zawodowych dla absolwentów uczelni wyższych oraz rola młodzieży w życiu społecznym. Żeby lepiej sobie radzić z tymi problemami we współczesnym świecie, uczestnikom wymiany został zaprezentowany specjalny wykład prowadzony przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Poznańskiej.

  2010 rok

  26 września „Poligrodzianie” rozpoczęli realizację projektu w ramach programu unijnego „Młodzież”, zatytułowanego „Nasza kultura, nasza tradycja, nasza Europa. W Poznaniu przez 7 dni gościła grupa irlandzka. Dla młodych Irlandczyków podróż do Polski, a także sama wizyta w Poznaniu była dużym zaskoczeniem…

  Podziwiali polskie Centra Handlowe, miasto, a przede wszystkim Stary Rynek. Określali to miejsce dwoma słowami: „Magic place”. Jedyną niemiłą niespodzianką dla irlandzkiej grupy były polskie ceny, już wyraźnie międzynarodowe. Realizacja projektu unijnego to jednak nie tylko same przyjemności, to także ciężka

  praca. Owocem wymiany polsko-irlandzkiej był koncert zatytułowany „Europa Różnorodności”. Do tegoż jednak widowiska uczestnicy przygotowywali się, pracując ciężko na warsztatach. Dla Polaków dużą trudnością okazały się tańce irlandzkie, które na pierwszy rzut oka wydawały się proste i skoczne. W warsztatach wzięli także udział uczniowie ze Szkoły nr 112 w Poznaniu. To przede wszystkim oni byli bohaterami wymiany.. W rozmowie z nauczycielką grupy dowiedziałam się, że jest ona dumna ze swoich uczniów, bowiem już samo uczestnictwo w zajęciach tanecznych, a co dopiero wyjście na scenę, dowiodło, że odnieśli oni sukces nad swoimi słabościami i lękami. Uczestnicy projektu wraz z uczniami Szkoły 112 w Poznaniu zaprezentowali wspólne tańce polsko-irlandzkie, które były punktem kulminacyjnym koncertu.

  Na wymianie skorzystali także uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwonaku oraz Zespołu Szkół nr 4 z Oddziałami Sportowymi w Poznaniu. Grupa irlandzka i polska zaprezentowały fragmenty tańców charakterystycznych dla swojego kraju oraz każda z grup wygłosiła krótki referat, zatytułowany: „Mój kraj, moja tradycja, moja Europa”. Spotkanie młodzieży trwało 7 dni, a jego głównym celem było przełamanie uprzedzeń i stereotypów kulturowych.
  Wymiana Europejska w ramach programu „Młodzież” zbiegła się z Międzynarodową konferencją upamiętniającą 15-lecie istnienia European Folk Culture Organisation. „Poligrodzianie” byli gospodarzami tejże konferencji. Do Poznania zjechali delegaci z 14 krajów Europy, którzy próbowali znaleźć „złoty środek”, mogący ocalić dziedzictwo narodowe, tożsamość narodową, a przede wszystkim folklor, który w czasach „kultury instant”, w czasach nieustannej pogoni za pieniądzem, staje się mało atrakcyjny. W dyskusji wyróżnili się Włosi, którzy na podniesioną kwestię, odpowiedzieli śpiewem. Zaprezentowana piosenka miała uświadomić uczestnikom panelu, że kultywowanie tradycji, obrzędów zapisane być musi głęboko w sercu każdego obywatela.
  Delegaci mieli także szanse zobaczyć koncert „Europa Różnorodności”, a następnego dnia po śniadaniu i spotkaniu podsumowującym konferencję udali się do swoich domów.