• 1% podatku

  Zgodnie z nowymi przepisami i wymogami Urzędów Skarbowych Towarzystwo Folklorystyczne „Poligrodzianie” wyodrębniło specjalne konto do przekazywania wpłat i darowizn (1% podatku należnego zgodnie z art. 27d) na rzecz organizacji pożytku publicznego.

  BOŚ S. A. Oddział Poznań
  57 1540 1056 2105 8312 9885 0006

  Towarzystwo POLIGRODZIANIE

  ul. Łanowa 18

  62-081 Przeźmierowo

  KRS 0000 222 680 NIP 972-11-00-400

  Za okazaną pomoc dziękujemy!!!

  Sprawozdania merytoryczne z działalności stowarzyszenia: